Pracownia ECHO Serca

 

Dr hab. med. Katarzyna Kunicka   - Kierownik Pracowni Echokardiografii w Klinice  Chorób Wewnętrznych i  Kardiologii WUM w Warszawie. Wykonywanie badań echokardiograficznych przezklatkowych, przezprzełykowych oraz obciążeniowych.

W dniu 13.11.2019 dr Katarzyna Kurnicka otrzymała tytuł doktora habilitowanego ( "Znaczenie echokardiografii w diagnostyce i ocenie rokowania u chorych z ostrą zatorowością płucną").

 
 
 
Osiągnięcia:
Liczne doniesienia na zjazdach polskich i zagranicznych w zakresie kardiologii i diabetologii dotyczące zastosowania echokardiografii w wykrywaniu przedklinicznych zaburzeń funkcji lewej komory serca. Uczestnictwo w badaniach naukowych oceniających układ krążenia u chorych z ostrą zatorowością płucną, przed przeszczepami nerek i wątroby lub z otyłością olbrzymią przed operacjami bariatrycznymi.
Współautorstwo licznych publikacji zamieszczonych w czasopismach medycznych w Polsce i za granicą oraz autorstwo rozdziałów w podręcznikach o tematyce kardiologicznej. W dniu 13.11.2019 przyznano tytuł doktora habilitowanego ( "Znaczenie echokardiografii w diagnostyce i ocenie rokowania u chorych z ostrą zatorowością płucną").
 

 

 

 

 

echo serca cena, echo serca warszawa, echo serca sochaczew, echo serca badanie, echo serca cennik, echo serca w sochaczewie, usg serca, katarzyna kurnicka, echo serca w sochaczewie,