Pracownia ECHO Serca

 

Dr n. med. Katarzyna Kunicka   - Kierownik Pracowni Echokardiografii w Klinice  Chorób Wewnętrznych i  Kardiologii WUM w Warszawie. Wykonywanie badań echokardiograficznych przezklatkowych, przezprzełykowych oraz obciążeniowych

 
 
Osiągnięcia: Liczne doniesienia na zjazdach polskich i zagranicznych w zakresie kardiologii i diabetologii dotyczące zastosowania echokardiografii w wykrywaniu przedklinicznych zaburzeń funkcji lewej komory serca. Uczestnictwo w badaniach naukowych oceniających układ krążenia u chorych z ostrą zatorowością płucną, przed przeszczepami nerek i wątroby lub z otyłością olbrzymią przed operacjami bariatrycznymi.
Współautorstwo licznych publikacji zamieszczonych w czasopismach medycznych w Polsce i za granicą oraz autorstwo rozdziałów w podręcznikach o tematyce kardiologicznej.
 
 
Dr Ryszard Świerczyński   - pracownik Oddziału Kardiologicznego w Szpitalu Wojewódzkim
 
Echokardiografia jest nieinwazyjną metodą diagnostyki kardiologicznej opartą na ultrasonografii.  Badanie ECHO serca pozwala ocenić budowę mięśnia sercowego i jego kurczliwość, funkcję zastawek serca oraz anatomię głównych tętnic: aorty i pnia płucnego. 
Dzięki wykorzystaniu zjawiska Dopplera podczas ECHO możliwe jest określenie prędkości przepływów krwi oraz ciśnień panujących w sercu.
Bardzo ważnym elementem badania jest ocena funkcji serca jako pompy i podanie wartości tzw. frakcji wyrzutowej lewej komory w procentach. 
Za pomocą echokardiografii wykrywa się obszary świeżego niedokrwienia mięśnia sercowego lub blizny po przebytych wcześniej zawałach, przerost lewej komory oraz dziedziczne lub nabyte kardiomiopatie. 
Badanie ECHO jest podstawą oceny wad serca. Służy wykrywaniu wad nabytych, jak zwężenia i niedomykalności zastawek  oraz wad wrodzonych, jak np. ubytki przegród serca. Umożliwa również ocenę nieprawidłowości w obrębie aorty - przede wszystkim jej tętniaka lub zagrażającego życiu rozwarstwienia.  Pozwala na szybkie ustalenie obecności płynu w worku osierdzowym w przebiegu chorób zapalnych lub nowotworowych.
Echokardiografia odgrywa kluczową rolę w różnicowaniu przyczyn duszności, u podłoża której może leżeć uszkodzenie serca po zawale, ostra lub przewlekła zatorowość płucna (szczególnie u chorych z zakrzepicą żył głębokich kończyn dolnych) lub przewlekłe choroby płuc.  Należy ją także wykorzystywać w ocenie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub arytmią, w tym np. z migotaniem przedsionków.
ECHO jest badaniem rutynowo wykonywanym u osób kierowanych na chemioterapię, w przypadku raka piersi lub nowotworów krwi, w celu oceny stopnia zagrożenia rozwojem niewydolności serca, jak również jako kontrola w trakcie tego leczenia.
Bardzo często echokardiografię zaleca się przed dużymi zabiegami chirurgicznymi, ortopedycznymi, laryngologicznymi lub naczyniowymi, przeprowadzanymi w znieczuleniu ogólnym, w celu oceny sercowo-naczyniowego ryzyka okołooperacyjnego.
Najważniejszą zaletą badania  ECHO jest szybkość jego wykonania i nieszkodliwość dla pacjenta.

 

"Dieta w nadciśnieniu tętniczym" mgr Katarzyna Krzemińska

 

 

 

 

 

 

 

 

echo serca cena, echo serca warszawa, echo serca sochaczew, echo serca badanie, echo serca cennik, echo serca w sochaczewie, usg serca, katarzyna kurnicka, echo serca w sochaczewie,