Logopeda

 

 

Mgr Katarzyna Hutkowska - logopeda

Zajmuje się terapią mowy dzieci i młodzieży. Poszerzała swoje kompetencje pod okiem uznanych specjalistów w dziedzinie logopedii. Metody i techniki pracy dostosowuje do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.

 

 

Mgr Joanna Pakieła - logopeda, neurologopeda

 

W 2008 roku uzyskała dyplom pedagoga specjalnego w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Studia podyplomowe na kierunku logopedii w Pomagisterskim Studium Logopedycznym na Uniwersytecie SWPS ukończyła w 2013 roku. W 202 0 roku uzyskała dyplom studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii.

 

Doświadczenie zawodowe:

 

 

Mgr Joanna Pakieła stale rozwija umiejętności związane z  terapią logopedyczną dzieci i młodzieży. Także z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z uszkodzonym wzrokiem i/ lub słuchem. Jej atutem jest doświadczenie w pracy z dziećmi (od 1,5 r. ż.) i młodzieżą z różnego rodzaju dysfunkcjami (autyzm, niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim oraz niepełnosprawność związana z uszkodzeniem wzroku i słuchu). Praca logopedy to jej życiowa pasja.