Pracownia Diagnostyki Słuchu

 
Pracownia Diagnostyki Słuchu w Klinice Alfa wyposażona jest w nowoczesny audiometr marki Siemens Audiologiche Technik Gmbh. Pozwala ono na szczegółową ocenę zaburzeń słuchu w bardzo szerokim zakresie.
 
 
Audiometria tonalna (ang. Pure Tone Audiometry, PTA) – jedna z najczęściej stosowanych metod subiektywnego badania słuchu. Jej głównym celem jest ocena progu słyszenia dźwięków o różnej wysokości (częstotliwości), pozwalająca określić rodzaj oraz stopień upośledzenia tego zmysłu. Badanie w naszej pracowni wykonuje wykwalifikowana pielęgniarka lub protetyk słuchu dobierający urządzenia dla osób z niedosłuchem. Oobia badana przed rozpoczęciem badania załkada dźwiękoszczelne słuchawki oraz otrzymuje tzw. przycisk odpowiedzi. Do ucha podawany jest ton pomiarowy o ściśle określonym natężeniu i częstotliwości. Zadanie pacjenta polega na sygnalizowaniu przez naciśnięcie przycisku, poziomu, przy którym zaczyna słyszeć jakikolwiek dźwięk. Po każdej odpowiedzi oznaczającej zasłyszany dźwięk, osoba badająca zmniejsza głośność. W ten sposób oznaczany jest najcichszy sygnał słyszany przez badanego. Po wykonaniu badania dla jednego ucha, jest ono powtarzane dla ucha przeciwnego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
audiometria, audiometria sochaczew, badanie audiometryczne, badanie audiometryczne cena, badanie audiometrem, badanie słuchu warszawa, badnie słuchu audiogram, badanie słuchu sochaczew, badanie słuchu medycyna pracy,